Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO åk1

Gröndalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Du ska få lära dig om olika smådjur och vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Du lär dig om vattnets kretslopp. Du kommer att få lära dig om bondgårdens djur.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du lär dig att undersöka naturen omkring dig.
Du lär dig att lyssna och berätta om det du ser.
Du lär dig att arbeta självständigt och i grupp.

Bedömning - vad och hur

Du får berätta med ord och bild vad du ser i naturen.
Du får berätta om de olika årstiderna och hur naturen ser ut då.
Du får  berätta om några djur och växter i naturen kring skolan och kan sortera dem efter olika egenskaper.
Du får rita och berätta om vattnets kretslopp.
Du får berätta vad du lärt dig om bondgårdens djur.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
-titta på film
-lyssna
-rita och skriva
-vara ute och observera

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback