Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Tarzan & Jane

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Tarzan & Jane är en netflix-serie som vi följer kontinuerligt under höst- och vårterminen. Eleverna ser avsnitten på engelska med engelsk text och får efter varje avsnitt skriftligen svara på frågor kring avsnittet.

Pedagogisk planering (pedagogdel)

 

Förmåga/or att utveckla (ur syftestexten):

 • se koppling till läroplanen

 

Centralt innehåll:

 • se koppling till läroplanen
   

Kunskapskrav:

 • se matris

 

Pedagogisk planering (elevdel)

 

Detta ska du lära dig:

 • förstå talad engelska, med stödet av bilder och video ifrån tv-serien

 

Så här ska vi arbeta:

 • vi ser på ett avsnitt varannan-var tredje vecka på engelska med engelsk text
 • efter avsnittet svarar du individuellt på frågor kring avsnittet

 

Så här blir du bedömd:

 • bedömningen sker löpande av varje inlämnad uppgift kring avsnittet - sammanställs
  sedan till en slutlig bedömning för hela arbetsområdet
 • till viss del via diskussioner kring avsnitten

 

Eventuell matris:


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback