Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Digitalisering

Heby förskola Bullerbyn, Heby · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Barnen ska få använda sig av olika digitala verktyg och få försförståelse för dem. Att barnen tillsammans ska få undersöka, utforska och prova olika möjligheter inom den digitala världen. Att det blir meningsfulla och utvecklande lärtiffällen där barnen får utfoska sin miljö genom de digitala verktygen vi möter i vår vardag.

Bakgrund

Den nya läroplanen (lpfö98/19) betonar vikten av att öka barnens förståelse av digitalisering som verktyg. Vi kan också se ett ökat intresse i barngruppen kring olika digitala verktyg, så som Ipad, kamera, robotar osv.

 

 •  Syfte

 

Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvata digital kompetens genom att ge dem möjligheter att utbeckla en förförståelse för den digitaliseringen de möter i vardagen. Utbildningen ska även ge barnen möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att det på sikt ska kunna förstå möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. (lpfö 98/19)


Mål

 • Uppmuntra barnen att våga prova
 • Låta barnen ställa hypoteser och testa dem
 • Skapa undervisningstillfällen för detta
 • Ta vara på barnens erfarenheter och ideer kring digitala verktyg
 • Uppleva och erövra kunskap kring digitala verktyg tillsammans i en gemenskap

 


Arbetssätt

Med ett utfoskande arbetssätt och medvetet kring normkreativitet så att alla barn blir inkluderade och får tillgång till all vår verksamhet kommer vi att skapa undervisningstillfällen kring:

 • Beebot - Programmering, Undersöka "lära känna"
 • Ipad - Producenter
 • Kamera - Fota, filma, förstora, dokumentera
 • Programering - Beebot, Idrottshallen, Bildstöd, Skapande
 • Projektor - Skapa, Rörelse, "Ta reda på",

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback