Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Wings 8 The Environment

Hålabäcksskolan A, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 20 januari 2019

In this section you will get to know more about the environment, how we are destroying our planet and what we can do to save it.

 

När vi är klara med detta kapitel ska du kunna:

 

* Ord och begrepp som behövs när man diskuterar miljöfrågor

* Förstå texter som behandlar miljö och miljöfrågor

* Diskutera olika miljöfrågor muntligt och skriftligt

* Förstå grammatiken du har lärt dig. Kunna använda det muntligt och skriftligt.

 

Arbetsformer

* Läsa och lyssna på texter ur kapitel 3 The Environment i läroboken Wings 8. 

* Jobba med uppgifter till texterna

* Diskutera/prata i klassrummet

* Träna på att skriva, prata om och diskutera miljöfrågor

* Grammatik och fraser som behövs för att kunna skriva och prata om kapitlets tema

* Läxor som består av glosor, texter, en skriftlig och en muntlig uppgift.

 

Bedömning

* Muntlig uppgift: Environmental Issues. Diskussion i mindre grupper kring begreppet miljö. 

* Skriftlig uppgift: What can we do to save our planet?

* Läsförståelsetest

* Hörförståelsetest

* Grammatiktest

Dessutom bedöms din delaktighet i muntliga och skriftliga aktiviteter på lektionerna. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
The Environment
Uppgifter
Written assignment - The Environment