Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Åk 6 bildplanering vt 2019

Eklandaskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Under våren ska vi se på konst och arkitektur från olika epoker och kulturer, analysera reklam och nyhetsbilder samt göra ett tittskåp inspirerat av konst och kultur från ett valfritt land.

Tidsperiod

V. 02-24

Syfte:

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

 

Centralt innehåll: 

Bildframställning

Förmågor att utgå ifrån:

 

Så här kommer vi att arbeta:

Bildlektionerna inleds med bildvisning. Vi ser på konstverk från olika tider och kulturer. Vi diskuterar och inspireras. Sedan blir det instruktioner och praktiskt arbete. Lektionen avslutas med att vi dokumenterar och reflekterar i Unikum.

 

Vårens  planering:

1. Reklam och nyhetsbilder där vi arbetar med följande:

   - Bilders budskap

   - Bildkommunikation

   - Bildanalys

 

2. Tittskåp där vi arbetar med följande:

-  Olika tekniker (teckna, måla, arbeta tredimensionellt)

-  Återanvändning av bilder

-  Informativ bild/berätta något 

-  Konst och arkitektur från olika tider och kulturer

-  Bildanalys (dokumentation och reflektion av egna arbeten)

 

3. Mangabild

 

 

Kunskapskrav och bedömning (matris)

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bild åk 6 Eklandaskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback