Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Krönika

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Vad har Alex Schulman, Hanna Hellqvist och Fredrik Strage gemensamt? Jo, de är alla skickliga krönikörer. Vi kommer nu att ge er redskap att bli en av dem. Ni ska med andra ord bli bra på att skriva krönikor.

 

Lektionsarbete

Under arbetsmomentet kommer vi att:

  • läsa, analysera och samtala om olika krönikor
  • gå igenom genretypiska drag för krönikan och vad man kan tänka på för att göra sin egen krönika så intresseväckande som möjligt
  • söka relevant information som vi kan hänvisa till i krönikan
  • arbeta med språkriktighet och disposition av krönikan

Slutprodukten blir att skriva en egen krönika

Tidsåtgång: Skrivtid tre lektioner (längre lektioner)


Bedömningsmatris krönika.

   

E

C

A

Aspekter

 

 

 

 

Koppling till uppgiften/genremedvetenhet

 

Du följer instruktionen.

 

Texten fungerar i huvudsak som en krönika. Texten har en enkel struktur som passar en krönika med en rubrik, en inledning och en avslutning.

Du följer instruktionen.

 

Texten fungerar relativt väl som en krönika. Texten har en struktur som passar en krönika. Texten har en rubrik, inledning med presentation av bakgrund, resonemang om ämnet och avslutning med uppmaning eller slutsats.

Du följer instruktionen.

 

Texten fungerar väl till en krönika. Texten är en välstrukturerad krönika. Texten har en rubrik, en effektiv inledning med presentation av bakgrund, resonemang om ämnet och avslutning som passar en krönika.

Beskrivningar

 

Din krönika innehåller enkla gestaltande beskrivningar till exempel av personer, miljöer och händelser.

Din krönika innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, till exempel av personer, miljöer och händelser. Dina tankegångar framgår tydligt.

Din krönika innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, till exempel av personer, miljöer och händelser.

Innehåll

 

Du behandlar ämnet för din krönika på ett enkelt sätt till exempel genom att berätta om ett exempel fån din egen erfarenheter. Dina tankegångar framgår.

Du behandlar ämnet för din krönika på ett utvecklat sätt till exempel genom att du resonerar utifrån passande exempel som både är personliga och allmänna. Men det råder inte balans.

Du behandlar ämnet för din krönika på ett välutvecklat och nyanserat sätt till exempel genom att du resonerar utifrån träffande exempel som både är personliga och allmänna och fördjupar ditt ämne. Det råder god balans mellan det personliga och allmänna.

Struktur

 

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.

 

Texten har en enkel textbindning.

Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar till exempel genom styckesindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.

 

Texten har en utvecklad textbindning.

Texten är sammanhängande och välstrukturerad, till exempel konsekvent styckesindelning, styckesmarkering samt effektiv inledning och avslutning.

 

Texten har en välutvecklad textbindning.

Språk och stil

 

Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.

Ordvalet är varierat och passar en krönika till exempel bildspråk och humor. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad till exempel genom att ha både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på ett medvetet sätt.

Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.

Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad till exempel genom att ha både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på ett medvetet sätt.

Skrivregler

 

Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, komma, punkt och andra skiljetecken.

Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, komma, punkt och andra skiljetecken.

Du följer normer för stavning, stor bokstav, komma, punkt och andra skiljetecken.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback