Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Tro, hopp och Kärlek (Hinduism, Buddhism och andra livsåskådningar).

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Under vecka 3-9 kommer vi att fördjupa oss i världsreligionerna Hinduism och Buddhism, samt avsluta med ett fördjupningsområde kring andra typer av livsåskådningar. Detta fördjupningsarbete kommer vi arbeta med i både So och Svenska.

Syfte:

Du ska få fördjupade kunskaper kring världsreligionerna hinduism och buddhism, men även i andra typer av livsåskådningar. Träna på att resonera utifrån moraliska och etiska frågor och ställningstaganden. 

Parallellt kommer vi att arbeta tillsammans med svenska, och skriva olika texttyper med en fördjupning i andra typer av livsåskådning. Denna uppgift kommer att bedömas både i So och Svenska.

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån genomgångar, uppgifter och övningar, filmer, enskilda skriftliga uppgifter och prov. 

 

Såhär kommer du att bedömas:

Du bedöms utifrån kunskapskraven nedan, ditt deltagande, prov och enskilda uppgifter. 

 

Tidsplanering (preliminär):

V.3 Hinduism

V.4 Buddhism

V.5 Prov- Hinduism och Buddhism, uppstart fördjupningsarbete. 

V.6 Genomgång andra trosuppfattningar och uppstart fördjupningsarbete. 

V.7 Fördjupningsarbete

V9. Inlämning fördjupningsarbete (fredag)


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter