Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

8 - 9

Kulbanan - en massa metrar

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Ni kommer bygga en kulbana två och två där ni ska få en kula att tranportera sig en halv meter fram. Vi kommer när alla är klara att sätta ihop klassens kulbanor och låta kulan transporteras genom alla .

 

En massa metrar

 

 

 

Uppdrag:

 

Uppdrag: Du/ni ska transportera en järnkula en halvmeter framåt. Danken ska ha samma ingångs-, som utgångshöjd. Klassen ska få danken att förflytta sig så många metrar som möjligt.

 

 

 

Idéskiss

 

Utifrån några inspirationslektioner börjar du/ni fundera på hur du/ni vill utforma kulbanan. Tänk på att konstruktionen ska fungera som en egen enhet men också tillsammans med andra konstruktioner.

 

1.       http://www.youtube.com/watch?v=tIcKy8Qvl_4

 

2.       Spåna olika idéer,

 

  1. sortera ut möjliga,
  2. kombinera på olika sätt,
  3. välj den bästa  

 

 

 

 Skiss

 

Med hjälp av en enkel skiss presenterar du/ni ett förslag för läraren. Ni diskuterar förslaget tillsammans och när du/ni får klartecken av läraren börjar du/ni bygga.

 

Arbetsgång

 

  1. gör delskisser,
  2. välj material som passar för funktionen och som är rimligt att ordna,
  3. testa om dina lösningar kommer att fungera. Identifiera kritiska ställen,
  4. gör en skiss som visar helheten och hur du ska bygga de kritiska ställena och
  5. skriv en arbetsbeskrivning med materiallista.

 

 

 

Bygga

 

Jobba med att bygga och utveckla banan. Använd kunskaperna från tidigare område i ”Krafter, rörelse och arbete”

 

 

 

Utvärdera

 

Loggbok under arbetets gång med tydlig beskrivning av utvecklingen och samarbetet i processen.

 

Teknisk rapport: Följ mallen, försök få med relevanta begrepp (krafter, tyngdkraft, motkraft, friktionskraft, drivkraft, hävstänger, rörelse, mekanikens gyllene regel samt utväxling, hållfasthet, stabilitet, elasticitet, styrning, strömbrytare, sluten krets mm.), förklaringar och motiveringar.

 

Vi kommer att arbeta med rapporten under vårterminen.

 

Inlämningsdatum meddelas senare.

 

 

 

Visning för klassen: Denna kommer att äga rum i mitten av december då din kulbana är klar. Exakt datum meddelas senare under vt-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll inom tekniken

 

 

 

Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

 

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

 

 

 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

 

 

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

 

 

 

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 

 

 

Dokumentation i form av manuella skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.

 

 

 

Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

 

 

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 

 

 

 

 

Begreppslista

 

 

 

kraft                                          tyngdkraft

motkraft                                   friktionskraft

drivkraft                                   hävstänger

rörelse                                     mekanikens gyllene regel

utväxling                                 hållfasthet

stabilitet                                  elasticitet

styrning                                   strömbrytare

sluten krets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mall för teknisk rapport: En massa metrar

 

 

 

Inledning

 

Beskriv kulbanans (halvmeters) händelser steg för steg i ordning så att man lätt förstår vad som händer med hjälp av beskrivning och skiss.

 

 

 

Arbetsbeskrivning

 

En beskrivning, steg för steg, hur du/ni konstruerat de olika händelserna i kulbanan. Följ ordningen i inledningen så att det blir lätt att hänga med på vilka delar som beskrivs. I de fall du/ni fått ompröva och ändra konstruktionen beskriver du/ni hur och varför.

 

 

 

Kom ihåg att förklara och motivera konstruktionerna och valet av material med teknikbegreppen -

 

krafter, tyngdkraft, motkraft, friktionskraft, drivkraft, hävstänger, rörelse, mekanikens gyllene regel, utväxling, hållfasthet, stabilitet, elasticitet, styrning, strömbrytare, sluten krets mm.

 

 

 

Kommentera också vilka verktyg som använts till de olika momenten och något om varför det verktyget var ändamålsenligt, t.ex. ”jag/vi använde en passare för att få en perfekt cirkel av kartongen”

 

 

 

Avslutning

 

Beskriv och analysera iakttagelser du gjort, t ex vad var svårt att konstruera, dra slutsatser om varför och avsluta med en kort diskussion där du redogör för dina idéer om alternativa lösningar och utvecklingar av konstruktioner för att förbättra byggprocessen och slutresultatet.

 

 

 

Tidsplan, Teknik – Kulbana

 

Vi kommer att arbeta med kulbanbanan under halvklasstimmarna 1ggr/vecka med start v.50 med introduktion, ”brainstorming” och idéskisser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback