Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Read, read, read!! Week 7-23

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Read a book and write a book report.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du skall få läsa böcker på engelska. När du läst boken skriver du på engelska en bokrapport i löpande text, alltså - inga punkter. Det här bör du ha med:

 1. Du sammanfattar kort bokens handling.
 2. Du ger en kort yttre (t ex ålder, utseende) och inre egenskaper, känslor) beskrivning av huvudpersonen eller huvudpersonerna. 
 3. Du berättar vilken miljö som handlingen utspelar sig i, t ex storstad, på landet, till havs, på en internatskola o s v.
 4. Du berättar vilken tid som handlingen utspelar sig i, t ex nutid, på 1800-talet, i framtiden, 1950, på sommaren o s v.
 5. Du berättar vilket eller vilka problem som tas upp i boken, t ex ett uppdrag, ett gräl, en saknad person o s v.
 6. Du berättar någon fakta om författaren som du tagit reda på från internet, t ex vilket land hon/han kommer ifrån, andra böcker som hon/han skrivit + annat som du tycker är intressant. Glöm inte att spara länken till webbsidan. Den är viktig att ha med som källa.
 7. Du berättar om åsikter om boken. Var boken spännande, humorisktisk, tråkig, läskig, sorglig, romantisk, orealistisk, för kort ....? Glöm inte att du måste motivera varför du tycker som du gör, t ex: "I think it was really good because I like action books. This book was a typical action book with lots of adventures. I don't like romantic books."
 8. Ta slutligen ut 20 ord på engelska som du inte kunde. Skriv ned dem + en översättning på svenska.

När du läst färdigt din bok, skriver du bokrapporten i Word och när du är klar så delar du ett dokument med mig. Döp dokumentet till "Book report" + ditt namn.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 •  hur väl du förstått den lästa boken.
 •  hur väl du kan formulera dig skriftligt på engelska kring punkterna ovan.
 •  hur väl du kan hitta fakta om din författare och använda den i din bokrapport.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi påbörjar området v. 7 och avslutar det v 23. Du får till viss del läsa i skolan under lektionerna, men behöver också läsa hemma för att hinna med. Vi skriver bokrapporten i skolan.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback