Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Åsö Idrott och hälsa åk 7 - Redskapsgymnastik

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Vi kommer i detta moment att träna på rörelser tillsammans med olika redskap, t.ex. matta, ringar, hopp och räck. Vi kommer även ha ett teoriprov om kroppens anatomi, dvs. kroppens uppbyggnad av muskler och hur musklerna fungerar.

                                           Idrott och hälsa åk 7

 

Under vecka 2-7 kommer vi att ägna oss åt redskapsgymnastik och lära oss om våra muskler i kroppen (anatomi). Dessa moment ingår i områdena grovmotorik och rörelse och hälsa och livsstil.

 

Syfte

-      Undervisningen ska syfta till att Du utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska Du få möta många olika slags aktiviteter. Du ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

 

Centralt innehåll

-         Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

 

-         Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter.

 

-         Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

 

-         Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

 

Kunskapskrav som vi arbetar med under perioden:

-         Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

-         Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del/relativt väl/väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Bedömningssituationer

 

-         Under momentet kommer du som elev att få feedback och vägledning av läraren inom redskapsgymnastik. Examination kommer vara v. 7 där du visar dina kunskaper tillsammans med olika redskap.

-    V. 6 har vi även ett teoretiskt prov på kroppens anatomi.

 

Grovplanering

 

Vecka

 Lektion 1

 Lokal

 Lektion 2

 Lokal

 

2

 

 

Idrottshallen

Styrketester

Idrottshallen

3

Styrketester

 

Idrottshallen

Styrketester

Idrottshallen

4

Redskapsgymnastik

 

Idrottshallen

Teorilektion anatomi

Klassrum

5

Redskapsgymnastik

 

Idrottshallen

Redskapsgymnastik

Idrottshallen

6

Redskapsgymnastik

Idrottshallen

Teoriprov anatomi

 

Klassrum

7

Redskapsgymnastik

Idrottshallen

Examination Redskapsgymnastik

Idrottshallen

                                             

 

 

Bedömningsmatris - kunskapskrav

 

 

För E-nivå

För C-nivå

För A-nivå

 

Grovmotorik

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Hälsa och livsstil

 

 

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åsö Idrott och hälsa - Redskapsgymnastik
Uppgifter
Inför prov anatomi/styrketräning

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback