Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6 - 9

CAPÍTULO 5: APRENDO INGLÉS

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

SEMANAS 3 a 5 Esta vez vamos a ir de intercambio a otro país para aprender un idioma nuevo!!

MÅL: Att lära dig -ER verb samt repeterar -AR verb

 

-ER  VERB:                                               

Ser

Tener

Hacer

Llover

Aprender

Comer

Beber

Correr

Leer

Toser

Deber

 

EXPRESIONES

Qué pasa?  Hur är läget?

Te echo de menos!                 Jag saknar dig

Me echas de menos?             Saknar du mig?

Hace mal tiempo.                   Det är dåligt väder

Estar en forma.                       Att hålla sig i form

Lo pasamos bomba!               Vi har jättekul!

Es verdad!                              Det är sanningen! / Jag lovar!

Te quiero mucho!                    Jag älskar dig!

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi lyssnar på talat språk från oilka medier.

 • Vi läser texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 • Vi tränar såväl muntlig som skriftlig kommunikation genom att öva uttal, ord, uttryck och grammatiska strukturer.

 • Vi skriver dialoger och dramatiserar olika situationer tillsammans.

De förmågor som ska bedömas i det här kapitlet är följande:

SKRIVA:

 • uttrycka sig begripligt och sammanhängande

 • använda ett varierat ordförråd

 • använda språkliga strategier såsom fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad

 • anpassa texten till syfte, mottagare och situation.

LÄSA OCH LYSSNA

 • förstå innehållet i olika slags texter med varierande svårighetsgrad, baserade på aktuellt och känt innehåll

 • uppleva hur fasta språkliga uttryck används i texter (t. ex. artighetsfraser, ordspråk, slanguttryck)

 • använda strategier, som t. ex. olika former av hjälpmedel (lexikon)

 • kunna se typiska drag för olika genrer (ex: matrecept, bloggar, tecknade serier, skönlitterära texter, artiklar)

 • förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo.

TALA OCH SAMTALA:

 • formulera sig begripligt, med sammanhang och ett varierande ordförråd

 • föra fram en åsikt på ett begripligt sätt och att de språkfel som görs ej påverkar förståelsen

 • när det uppstår problem i kommunikationen välja en strategi som leder samtalet vidare.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Matriser i planeringen
Språkval 6-9
Kunskapskrav för slutet av årskurs 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback