Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Läsförståelse

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Hur läser man mellan raderna? Det ska du få lära dig nu! Du får läsa olika text som beskrivning, saga, faktatext och mycket annat spännande. Du kommer att få svara på frågor till texten.

 • Vad ska jag arbeta med?
 • Du kommer att arbeta med olika texter. 
 • Du ska arbeta med att läsa texter inom olika genrer, faktatexter, berättelser, fabler, brev, instruktioner och annonser.
 • Du kommer att träna dig i att söka information, som står klart och tydligt i texten eller visas i en illustration.
 • Du ska lära dig att dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten eller utifrån dina egna erfarenheter, samt att reflektera över ords betydelse.
 • Du ska lära dig att förstå ord i text och stava till dem.

Hur ska jag arbeta?

 • Du kommer att läsa olika sorters texter samt svara på frågor om textens innehåll.
 • Du kommer att lära dig förstå och att stava olika ord som finns i texterna.

Du ska kunna

 • läsa en text med flyt och se den röda tråden.
 • svara på korta påståenden med Ja eller Nej.
 • välja rätt svarsalternativ som syftar till att du har förstått vad du har läst.
 • skriva svar på frågor med hel mening med minst tre till fyra ord.
 • stava rätt på ord.

Hur ska min lärare bedöma mig?

 • genom att ställa frågor om texten.
 • genom att låta dig återberätta textens innehåll.
 • genom att lyssna till ditt läsflyt.
 • genom att läsa vad du skrivit för svar på frågorna.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback