Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Franska pedagogisk planering VT 19 v.3-10

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa, skriva, tala, lyssna och samtala i olika sammanhang.

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala, lyssna och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

 

Att läsa och skriva enkla meningar samt enkla texter.

Att skriva och även känna igen de vanligaste bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter och korta meddelande.

Att lyssna och förstå när någon annan berättar om sig själv och sina intresse.

Att ta emot muntliga instruktioner. 

Undervisning och arbetsmetoder

Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter ( att förstå och tolka texter)

 Vi kommer att se filmer och diskutera innehållet.

 Vi kommer att träna på att skriva enkla meningar och korta texter.

Vi kommer att träna på att ta emot och följa upp instruktioner.

Eleven har uppnått målen när...

 

Du kan formulera dina tankar i tal och skrift.

Du kan förstå vad andra säger och ta emot muntliga instruktioner.

Du kan skriva enkla meningar samt enkla texter.

Delta i klassrumsdiskussioner.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter