Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Astronomi åk 9, vt-19

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Vad säger vetenskapen om universums uppkomst och utveckling? Hur bildades den första materian? Var kommer galaxer, stjärnor, planeter och andra himlakroppar ifrån? Detta och mycket mer kommer du att få svar på inom denna kurs!

Preliminär planering och tidsram

Vi kommer att använda oss av Gleerups Fysik, kap 13, samt egna sökningar på Internet.

Kursen omfattar v 3-6

Du kommer att få fördjupa dig inom ett av följande områden:

1. Universums uppkomst / Big bang

2. Universums uppbyggnad - himlakroppar, solsystem, galaxer

3. Stjärnor - deras livscykel

4. Svarta hål

5. Vår galax - Vintergatan

6. Asteroider, kometer, meteorer, meteoriter

7. Liv i universum!?

Ni ska tillsammans i gruppen sammanfatta det viktigaste inom området i en kort faktatext (se uppgiften i Teams för detaljer), samt presentera detta material muntligt för era klasskamrater. Texterna samt den muntliga presentationen kommer sedan att ligga till grund för ett skriftligt prov. Du ska också individuellt lämna in en skriftlig källförteckning över de källor du använt dig av i ditt arbete, samt en källkritisk granskning av en av dina källor.

Viktiga datum:

Måndag v 3 (14/1): Du ska, tillsammans med din grupp, ha valt ett av ovanstående områden att fördjupa er inom.

Tisdag v 4 (22/1): Gruppens faktatext lämnas in.

v 5: Muntliga redovisningar i grupp

Fredag v 6 (8/2): Skriftligt prov

Fredag v 7 (15/2): Skriftlig källförteckning samt källkritisk granskning lämnas in (OBS denna ska skrivas individuellt)

Bedömning

Bedömningen kommer att grundas på diskussioner på lektioner, inlämnad faktatext (gruppgemensam), muntlig redovisning, skriftligt prov samt inlämnad skriftlig källkritisk granskning (individuell).


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.

Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Matriser i planeringen
Generell Matris Fy 7-9
Informationssökning och källkritik
Muntlig redovisning NO
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter