Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Svenska djur

Gullingeskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi lär oss namnen på några vanliga arter. Vi kommer skriva faktatexter och gruppera djuren efter olika egenskaper.

Vad ska vi arbeta med?

 • Vi kommer att läsa och skriva fakta om olika vilda djur i Sverige.
 • Vi kommer att lära oss namn på de olika djuren, samt deras föda, boplats, fiender/faror, fortplantning och utseende.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att se filmer och läsa faktatexter. Vi kommer att lära oss nya begrepp/ord.
 • Vi kommer att skriva faktatexter gemensamt och i par.
 • Vi kommer sortera djuren genom att analysera likheter och olikheter.
 • Vi kommer redovisa inför varandra. 
 • Vi kommer att illustrera, rita, valt djur.

Vad ska du lära dig?

Under 5 veckor  kommer du att arbeta med detta tema. 

 • Du ska lära dig namnen på några vanliga arter.
 • Du ska skriva en faktatext, enskilt eller tillsammans med en kompis.
 • Du ska sortera och gruppera djuren efter olika egenskaper.

  Bedömning

  Du kommer att bli bedömd på;
 • Valfri redovisning av ditt valda djur
 • Din skrivna faktatext
 • Din illustration av ditt valda djur.

  Vi kommer att bedöma dig utifrån "Djur"-matrisen.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback