Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Litteraturhistoria svensk 1700-talslitteratur

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi ska läsa utdrag ur tidstypiska texter för denna epok och lära oss att förstå texten och att se sambandet mellan litteraturen och samhällets utveckling.

Ämnesmål till dig som elev. Följande ska du lära dig:

 • Du ska lära dig de tankegångar som dominerar under tidsperioden.
 • Lära dig att se och tolka dessa tankegångar i de texter vi läser.
 • Lära dig om de viktigaste författarna och deras verk. 
  • Carl Michael Bellman 
  • Anna Maria Lenngren
  • Johan Henric Kjellgren
 • Förstå vad tankegångarna haft för påverkan för framtiden.

 Arbetsformer. I undervisningen kommer du att

 • Läsa texter av de viktigaste författarna. Ess i svenska lärobok 8 s 54-65
 • http://www.bellman.net/texter/epistel.php?nr=48
 • Lära dig att se tankegångarna och förklara
 • Textsamtal
 • Lära dig om författarna 
 • Lära dig om deras påverkan på samhällsutvecklingen.

 Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig

 • Läsa texterna
 • Visa att du kan tolka och se tankegångarna.
 • Kunna fakta om författarna/filosoferna
 • Kunna förklara hur samhället förändrade.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen
Gränby totalmatris i svenska 7-9
Uppgifter
Bellman
Vaggvisa för min son Carl eller Lilla Carl, sov sött i frid!
Arbetsblad Carl Michael Bellman
Fjäriln vinga syns på Haga
Anna Maria Lenngren

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback