Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Fjärilars liv

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Nu är det dags för nya husdjur i klassrummet! Vi ska arbeta med arbetsområdet `Fjärilars liv´. Du kommer att få följa omvandlingen från larv till fjäril på nära håll i vårt eget klassrum. Vi kommer att föda upp larverna för att till slut släppa ut våra tistelfjärilar i naturen. Allt kommer att dokumenteras med ord och bild.

Vad ska vi lära oss?

 • Du ska på nära håll följa fjärilens livscykel.
 • Du ska lära dig fakta om fjärilar och vad som utmärker insekter.
 • Du ska göra enkla undersökningar och dokumentera med text och bild.

Hur ska vi lära oss ?

Vi ska:

 • observera och dokumentera fjärilens livscykel
 • ta hand om fjärilslarver och följa deras utveckling.
 • göra enkla undersökningar
 • samtala och diskutera
 • läsa, skriva och se på film
 • dokumentera genom att teckna, illustrera bilder och fotografera.
 • läsa faktatexter som handlar om fjärilar och andra insekter.

Vad kommer att bedömas?

Du ska visa att du kan:

 • redogöra för fjärilens olika stadier i livscykeln
 • förklara vad som är speciellt för en insekt
 • förstå de ord och begrepp som hör till fjärilens livscykel
 • delta i gemensamma diskussioner
 • dokumentera undersökningar och observationer i din fjärilsbok

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback