Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Vattholmaskola åk 3 Luft

Vattholmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Vad är luft egentligen? I detta arbetsområde ska du få lära dig vad luft är, hur luften fungerar och dess egenskaper.

Syfte

Syftet med arbetet är att du ska få grundläggande kunskaper om vad luft är och dess egenskaper.

Arbetssätt/Metod

Du kommer att få:

 - göra experiment och undersökningar om luft

-  dokumentera resultaten av undersökningarna

-  läsa kortare texter, se filmer och skriva undersökningsresultat 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att ställa hypoteser och genomföra enkla undersökningar som handlar om luft.

I slutet av arbetet kommer du att få visa att du kan ge några exempel på egenskaper hos luft och hur du behärskar de begrepp som vi arbetat med. 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Luft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback