Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

Koll på NO, åk 4, kap 3 Väder, värme och kyla

Vällingbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Vad är väder? Väder är helt enkelt luftens ständiga växlingar runt omkring dig. Det kan vara stilla, blåsigt, varmt, kallt, fuktigt och torrt. Det som har störst betydelse för vädret är hur vattnet förändras i luften. Utan vatten skulle det inte finnas vare sig moln, regn, snö, åska eller dimma. Väder har faktiskt en stor betydelse för oss och påverkar mycket av det vi gör.

Mål för eleven:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig
 • förklara vad det är som händer när det blir varmt
 • kunna förklara hur vindar uppstår
 • veta hur moln, regn och snö bildas
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder
 • Vad är en meteorolog?
 • Kunna förklara ämnesspecifika begrepp.
 • Du ska kunna förklara hur olika väderfenomen uppstår och hur de hänger ihop med varandra.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa faktatexter från olika läroböcker t.ex. Koll på NO åk 4
 • Se film
 • Skriva och dokumentera
 • Föreläsning av lärare
 • Beskriva och dokumentera med ord och bild.
 • Göra experiment 

 Bedömning

Du kommer få flera möjligheter till att visa vad du kan om väder. Bland annat när du deltar i genomgångar och i diskussioner. Dina prestationer när du gör dina undersökningar. Dina texter som du skriver.  I det avslutande momentet blir det prov som du kan förbereda med hjälp av instuderingsfrågor. 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Värme och väder
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback