Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska åk 2

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi lär oss engelska på ett lustfyllt sätt genom lek, sång, film och samtal. Målet är att du ska tycka att engelska är roligt och att du lär dig några vanliga ord och fraser.

 

Konkretiserade mål

Eleven ska kunna förstå delar av innehållet i talad engelska.

Eleven ska kunna prata och skriva enkel engelska.

Eleven ska kunna prata om olika saker på engelska.


Arbetssätt
Eleven kommer titta på film. Eleven kommer skapa klippdockor som de använder för att prata engelska med i par eller grupp utifrån mallar. Eleven kommer skriva enkla texter.

 

Elevinflytande
Innehållet påverkas av elevernas individuella förutsättningar och behov.

Eleverna kommer under lektionerna få möjlighet att genomföra uppgifterna på deras individuella nivå.


Bedömning
Bedömningen kommer ske kontinuerligt (formativt) under undervisningen och summativt vid arbetsområdets slut.

Jag kommer att titta på hur eleven deltar vid diskussioner i helgrupp och i par.

Jag kommer titta på om eleven tittar aktivt på filmen och omsätter dess innehåll på en rimlig nivå.

Jag kommer titta på hur eleven uttrycker sig i skrift.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter