Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

Pick a color

Kilbergsskolan F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

När barnen möter engelskan handlar det om att bygga upp ett orddförråd, att lära sig enkla fraser och våga kommunicera med sina klasskamrater. Undervisningen bygger på att ha kul tillsammans, att lära genom att observera, imitera och praktisera samt leka sig fram till kunskaper. Vår undervisning är tematisk och baseras på programserien "Pick a colour" med tillhörande lärarhandledning, vilken ger förslag på före-och efterarbete kring serien.

 

Hos barn finns ofta en lust och nyfikenhet att lära sig engelska. Tanken är att ta vara på den naturliga entusiasmen. I Serien Pick a colour får eleverna lyssna till ett nytt språk, de hör engelska talas och sjungas och även om de inte alltid förstår alla ord och fraser, skapar det gestaltande bildspråket förståelse. Serien fokuserar på den verbala delen av språket, och inte på skriven engelska.

 

Idag kommer barn tidigt i kontakt med engelska genom spel, filmer och tv. Många kan redan en del engelska när de börjar skolan. I Pick a colour blandas enkla, bekanta ord och fraser. Att från början ha en viss förståelse stärker självkänslan och gör det lättare att lära sig nytt och våga börja testa språket på egen hand.

 

Att leka är ett perfekt sätt att lära sig nya saker och inte minst ett nytt språk. Den klassiska pappersloppan, en enkel vikt origamifigur med uppmaningar gömda under färgade flikar, är en återkommande ingrediens i programserien. Den dramatiserade historien om pappersloppsfigurerna Flea och Bug ramar in inslagen i programmet. Flea väcker frågor kopplade till avsnittens teman. Det kan vara en frågeställning eller ett mindre problem, någonting som kan få sin lösning i slutet. Genom loppleken för de två vännerna programmet framåt och leder tittaren in i nya världar. Avsnittets tema presenteras tydligt i dialogen mellan Flea och Bug. Det börjar enkelt och bekant, fördjupas med nya ord och fraser, och avslutas med det bekanta och repetition.

Programserien finns på www.urskola.se

 

Tidsplan

 • Läsåret 16/17

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla delar av dessa förmågor:

Eleven kommer att ges förutsättningar att utveckla:

 • Kommunikativa förmåga- genom att säga efter pedagogen i kör. Genom att säga/samtala i mindre grupper eller parvis där enkla ord och fraser används. 

 

 • Begreppsliga förmåga- genom att förstå vad centrala begrepp betyder inom ett visst tema samt relatera olika begrepp till varandra och använda dessa i nya sammanhang.

 

Mål

Målet är att eleven ska lära sig:

 • siffrorna 1-10
 • Färger
 • djur
 • kroppsdelar
 • klädesplagg
 • frukt och grönsaker
 • klassrumsord
 • olika sånger och ramsor.
 • förstå enkla uppmaningar i klassrumssituationen, exempelvis Sit down, stand up, open the door.
 • enkla ord och fraser inom de olika teman som återfinns i avsnitten såsom: hello/ hi, good morning, how are you? What's up? I'm fine, please, thank you!, bye bye, My name is, what's your name? goodbye/bye, I am seven years old. How old are you? In my family there is ...mum, dad, brother, sister. My favourite food is... I like... I don't like... I am hungry. I'm wearing... What are you wearing? Can I try? Welcome, How do you get to school? I go to school by...What do you do on monday, go swimming, play football, tomorrow, today, yesterday m.m

 

Avsnitt 1: My name

Avsnitt 2: Family

Avsnitt 3: Body

Avsnitt 4: Food

Avsnitt 5: Clothes

Avsnitt 6: What I like

Avsnitt 7: Animals

Avsnitt 8: school

Avsnitt 9: Move around

Avsnitt 10: The week

Arbetssätt, metod och material

 • kommunicera engelska genom att föra dialoger med varandra ( enkla ord och fraser)
 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder 
 • sjunga sånger samt lära enkla ramsor
 • leka lekar t.ex. Simon says
 • lyssna på det engelska språket (via lärare, musik och film)
 • titta på programserien Pick a colour

 

Bedömning

Eleven ska kunna:

 • räkna till 10
 • några vanliga färger
 • namnge några djur
 • några kroppsdelar
 • några vanliga klädesplagg
 • några frukter
 • några klassrumsord
 • några olika sånger och ramsor
 • följa med i handlingen i stora drag när vi tittar på Pick a colour
 • Förstå enkla uppmaningar i klassrumssituationen, exempelvis Sit down, stand up, open the door, point to the window, spin around... 

 

Detta visar eleven genom att delta aktivt i:

 • genomgångar
 • gemensamma övningar
 • lekar, sånger och ramsor

Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback