Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Skala och likformighet

Ankarskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 11 januari 2019

Hur vet man att två figurer är kongruenta? Betyder det att två figurer som är spegelvända har samma form? Är du helt säker på om en figur är en förstoring eller förminskning? Varför ska man lära sig en formel när man kan pröva och rita ? De frågorna och lite till kommer du ha koll på när du är klar med det här kapitlet!

Syfte

         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt välja strategier

         och metoder,

         använda olika begrepp,

         välja och använda lämpliga matematiska metoder för räkning,

         föra och följa matematiska resonemang, och samtala om, argumentera och

redogöra för hur du kan lösa en uppgift

 

Innehåll

Det här ska jag kunna:

 

Skala och likformighet

 • Begreppet skala, ett förhållande mellan avbildning och verklighet
 • Avbilda olika skalor
 • Beräkna skalan utifrån en streckas avbildande och verkliga längd
 • Tolka och avbilda i olika skalor
 • Hantera skala på kartor.
 • Enhetsbyte vid längdenheter
 • Begreppet likformighet
 • Begreppet kongruens
 • Skala vid likformighet

  Kombinatorik
 • Beräkna antalet möjligheter vid två olika grupper: tex 3 olika smörgåsar + juice eller mjölk
 • Rita tabell för möjliga kombinationer
 • Tolka och rita träddiagram
 • Uttrycka antalet kombinationer, vid olika grupper, med multiplikation.
 • Kombinationer inom en grupp t.ex. antal möjligheter att kombinera siffrorna 1, 2 och 3, antalet enkelmatcher i en turnering
 • Lösningsmetoder

 Textuppgifter

 • ·         Tolka textuppgifter
 • ·         Välja fakta som behövs för lösningar
 • ·         Hantera enheter korrekt
 • ·         Teckna lösningar
 • ·         Skriftliga och muntliga redovisningar
 • ·         Välja fakta ur en faktaruta
 • ·         Hitta felen i redovisade uppgifter

 

Följande centrala begrepp kommer vi att arbeta med:   

                 

skala

enhetsbyte

likformighet

kongruens

träddiagram

kombinatorik

tolka

Teckna

koordinatsystem

Radie

Diameter

omkrets

Tidsenheter

Tidsdifferenser

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 • Ha gemensamma genomgångar och lära av varandra
 • Arbeta i matematikboken Eldorado
 • Arbeta i par eller grupp
 • Arbeta med problemlösning
 • Prata matematik
 • Spela mattespel
 • Arbeta laborativt
 • Arbeta framåt när jag arbetar enskilt

 

Detta visar jag genom att: 

 • Aktivt delta i genomgångar och när vi löser uppgifter tillsammans och i par
 • Samtala och redogöra för hur jag tänker när jag löser olika uppgifter
 • Använda matematiska begrepp och enheter
 • Arbeta framåt på egen hand
 • Skriftligt prov och utvärdering

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter