Skolbanken Logo
Skolbanken

"LILLA AKTUELLT" 19/20

Tullbroskolan sär, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 september 2019

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper om levnadsvillkor och sociala sammanhang som du ingår. Utveckla din förmåga att bli delaktig i samtal om vardagsliv och samhälle.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din förmåga att:
* använda olika sätt att kommunicera.för att reflektera och uttrycka dig i olika sammanhang enskilt och i grupp.

* delta i samtal om samhällsfrågor 

Dina kunskaper om:

 aktuella samhällsfrågor och nyheter,  till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer

*  värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.

*   livsfrågor som har betydelse för dig.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att delta i

*  olika sorters kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

*  återberätta/reflektera om olika sorters nyheter.

*  använda ämnesspecifika ord och begrepp i resonemang om samhällsfrågor.

dina kunskaper om:

* aktuella samhällsfrågor och nyheter.

* livsfrågor som har betydelse för dig.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer i undervisningen delta i att:

* planera och utvärdera delar av undervisningen.
* titta på programmet "Lilla aktuellt".
* samtala om olika nyheter i programmet.
* använda bilder och teckenstöd.
* arbeta med arbetsblad.
* skriva för hand och på din iPad.
* arbeta enskilt och i grupp.

Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.

Aktuella frågor och debatter i samhället.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.

Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Möjligheter och risker med egen kommunikation i digitala medier.

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.

Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback