Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

Australia - the country down under

Rengsjö skola F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 10 januari 2019

You are going to learn about Australia. You will get to know about their geography, culture, sports, nature and history. We will do some comparisons with Australia, USA and Sweden.

Undervisningen

Du ska lära känna Australiens karta och göra din egen.

Vi tittar på film som presenteras av en australiensk speaker.

Vi läser och forskar lite om australiska djur, du får skriva en faktatext om ett valfritt djur.

Vi läser om de sporter som är speciella för Australien.

Vi får en inblick i Australisk historia både "nybyggarna" och aboriginerna. Vi tittar på en australiensk dikt som vi analyserar.

Vi  beskriver naturen och får ett resereportage, kollar olika klimatzoner.

Du gör din egen reserapport från en påhittad resa.

Du gör olika jämförelser mellan USA och Australien skriftligt och muntligt.

Bedömning

Jag bedömer hur du beskriver skillnader och likheter och hur du kan variera språket, samt har strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Jag tittar på hur du deltar i samtal och ställer frågor.

Jag bedömer de texter du gör under projektets gång.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter