Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Planering Programmering med Zifro Nye 7-9

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Här nedan skriver jag varje lektion vad vi ska göra framöver i programmeringen och övrigt i tekniken samt vilka uppgifter ni ska göra i plattformen www.zifro.se

Syfte: 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer 

 

Centralt innehåll:  

 

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. 
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. 
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar. 
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete. 

Teknik, människa, samhälle och miljö 

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data. 
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. 

Lektionplanering

 • Lektion 1: Introduktion av ämnet och programmering 
 • Lektion 2: Påbörja jobba med Zifro, aktivitet 1 "Styr podden" 
 • Lektion 3: Aktivitet 2, "Räkna varorna" 
 • Lektion 4: Aktivitet 3 "Sortera varorna" 
 • Lektion 5: Aktivitet 4 "Chatbotten" 
 • Lektion 6: Fördjupningslektion, påbörja med spelet 
 • Lektion 7: Fortsätt med spelet  
 • Lektion 8: Fortsätt med spelet
 • Lektion 9: Sista lektionen till att jobba med spelet

Ändringar kan medkomma! 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback