Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Spa Delfinskolan Fritids F-3

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 januari 2019

SPA i mindre grupp på 4-6 barn. I spa aktiviteten ingår fotbad, manikyr, nagel vård, ansiktsmask och eventuell massage.

Spa Delfinskolans fritids F-3

 

Eftersom att alla våra elever känner varandra och har haft möjlighet att utveckla en samarbetsförmåga över klassgränserna. Detta kan vi på spaet ta vara på och arbeta vidare med genom att lära dem att ta hand om varandra. Vi anser att samspelet eleverna emellan kan minska konflikterna på skolan. En av eleverna i årskurs 3 kommer att få hjälpa ansvarig pedagog i spaavdelningen. Detta för att kunna öka självförtroendet och samarbetet, väcka en nyfikenhet och delaktighet samt att skapa ett harmonisk stämning mellan eleverna. 

 

Pedagog planerar, förbereder och delar in 4-6 barn i grupp 1 som kommer vara på tisdagar kl 14.30- 15.10. Grupp 2 är kl 15.20-16.00. 

Eleverna får utvärdera under fritidsråden som är var tredje fredag. 

 

Mål

 

Eleverna skall bli bättre på att bemöta varandra på ett positivt sätt, visa respekt och uppskattning av varandra.

Eleverna skall få möjlighet att kunna slappna av och ta emot det nån annan vill ge.


Syfte

Erbjuda eleverna en meningsfull fritid

Utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för alla grupper och avdelningar på fritids

Olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Främja elevernas harmoniska utveckling.


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter