Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik åk 7 "Bråk"

Rinkebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

I detta arbetsområde kommer vi lära oss om vad ett bråk är , delar av det hela, mer än en hel, jämförelse mellan bråk, olika bråk men lika stor del, förkortning och förlängning av bråk, del av ett antal, räkna ut delen, fyra räknesätten med bråk och bråk i decimalform.

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

När eleverna arbetat med det här kapitlet ska de kunna:

 • vad ett bråk är
 • skriva ett bråk i bråkform och blandad form
 • jämföra storleken på olika bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • skriva om bråk till decimalform

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 • Genomgångar på tavlan.

 • Eget arbete.

 • Problemlösning

 • Förklara på olika sätt
 • Använda egna animeringar i Geogebra och resurser i Smartboard.
 • Konkretisera innehåll genom att knyta ämnet till vardagsnära erfarenheter

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Powerpoints presentationer som ligger på teams, testa dig själv genom att använda olika diagnoser läraren erbjuder, Instuderingsuppgifter med facit inför provet, videoklipp på YouTube eller tekniska hjälp vid redovisningar.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Du kommer att få visa dina förvärvade kunskaper i avsnittet med ett prov

Tänk på att du kan visa kunskaper i alla situationer under lektionerna också.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav från Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback