Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Gränbyskolan Att skriva olika slags texter år 6

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Under detta arbetsområde ska du skriva olika slags texter: instruerande text, argumenterande text, beskrivande text, förklarande text och återberättande text. Du kommer att få lära dig hur texter är uppbyggda samt vilka språkliga drag texterna har, allt för att du ska bli en bättre skribent. Du kommer också att arbeta med kamratrespons samt göra förbättringar i din egen text.

Ämnesmål till dig som elev. Följande ska du lära dig:

  • skriva olika slags texter
  • känna till hur texter är uppbyggda och känna till språkliga drag
  • att ge kamratrespons
  • att göra förbättringar i din egen text

 Arbetsformer. I undervisningen kommer du att

  • studera exempel på beskrivande, argumenterande, instruerande, förklarande och återberättande texter
  • skriva olika slags texter med hjälp av tankekarta, ordbank och bild
  • ge kamratrespons
  • förbättra din egen text

 Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig

  • du genomför skrivövningar, var av en eller två texter kommer att bedömas
  • du ger respons på en kamrats text samt bearbetar din egen text utifrån respons

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen
Svenska - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter