Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Religion

Forshällaskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 10 januari 2019

Religion är ett spännande ämne! Eleverna får lära sig om andra människors tro och tankesätt. Varför vissa tror och tänker olika! Till att börja med kommer eleverna möta de tre Abrahamitiska religionerna - judendom, kristendom och islam.

Under veckorna 2-7 kommer eleverna arbeta med de abrahamitiska religionerna. 
Dessa är - judendom, kristendom och islam. 

 

Arbetssätt
Genomgångar
Textläsning
Gruppdiskussioner
Besvara frågor
Undersöka på egen hand
Prov 
Exit ticket

 

 

Vad eleverna ska kunna efter avslutat arbete
Centrala tankegångar inom religionerna
Kristendomens betydelse för Sverige
Riter, levnadsregler, skrifter, platser, högtider mm.

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback