Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Livets kemi

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 januari 2019

Vad finns det i godis? Vad händer om du äter för mycket socker? Varför tjatas det om att det är så nyttigt att äta fisk? Dessa frågor (och fler!) får du svar på i det här arbetsområdet.

Du kommer att få lära dig mer om:

 • fotosyntes och cellandning
 • kolhydraters kemiska sammansättning och egenskaper
 • olika typer av kolhydrater - sockerarter, stärkelse och cellulosa
 • fetters kemiska sammansättning och egenskaper
 • mättade, enkelomättade och fleromättade fetter
 • proteiners kemiska sammansättning och egenskaper
 • aminosyror
 • vitaminer och mineralämnen
 • frågor kring hälsa och sjukdomar

Du kommer att få arbeta med:

 • att läsa texter
 • svara på frågor
 • genomgångar
 • filmer
 • laborationer

Sidor att läsa:

De texter vi ska arbeta med finns i kapitel 4 i kemiboken (portal.sanomautbildning.se). Tanken är att vi ska följa planeringen nedan:

C:a vecka       Avsnitt i boken
3                      Fotosyntes och cellandning
4                      Kolhydrater
5                      Fetter, proteiner, samt Vitaminer och mineralämnen
6                      Repetition
7                      Prov


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Livets kemi
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback