Skolbanken Logo
Skolbanken

Säker i trafiken

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Att på ett säkert vis färdas/förflytta sig i trafiken.

Syfte

Utveckla förmågan att på ett säkert vis förflytta sig/färdas i trafiken.

Mål

Jag vill kunna åka taxi till korttids/badet.

Innehåll

  • Vi pratar om säkerhetsaspekterna som gäller vid taxi/bilåkning, till exempel att man behöver sitta still i bilen och ha säkerhetsbältet på under färden.
  • Vi pratar om trafikregler och säkerhetsaspekter som gäller vid cykling/gång.
  • Jag övar på att förflytta mig/ färdas i trafiken, genom att gå, cykla och åka taxi/buss.
  • Jag övar på att vänta på taxin.
  • Jag övar på att gå och sätta mig i taxin.
  • Jag övar på att knäppa säkerhetsbältet.
  • Jag övar på åka taxin till korttids/badet.
  • Jag övar på att gå ur taxin när vi kommit fram till målet för resan.

Bedömning

Jag åker taxi tillsammans med vuxen.

Jag åker taxi självständigt.

Jag deltar i kommunikation kring säkerhetsregler vid resor i ett fordon.

Jag följer de säkerhetsregler som finns för resor i ett fordon.


Läroplanskopplingar

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg

Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.

Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback