Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Redskapsgymnastik - Från stationer till hinderbana

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Under det här arbetsområdet ska vi öva på grovmotorik samt sammansatta rörelser med och utan redskap. Ett stort fokus läggs på begreppet Säkerhet och hur vi på olika sätt tar hjälp av det för att minska skaderiskerna under arbetsområdet.

Redskapsgymnastik - Från stationer till hinderbana

Vecka 4-6

Arbetsområdet syftar till att utveckla er kroppskontroll, era kunskaper om säkerhet samt olika begrepp kopplade till arbetsområdet. Det sträcker sig över tre veckor och sex lektioner. 

 

Lektion 1 - Fokus på säkerhet vid fram- och undanplockning samt genomförande av övningar

Lektionen inleds med att vi först går igenom målen med arbetsområdet och hur de olika övningarna och lekarna syftar till att öva på dessa. 

Uppvärmning: Plocka fram - tydlig genomgång om hur framplockning sker med låg skaderisk.

Huvudmoment: Vi börjar med en genomgång av grundövningarna och fortsätter sedan om tid finns över med att ni i fyra olika grupper sprider ut er bland redskapen och övar.

Avslutning: Vi avslutar med att plocka undan redskapen för att sedan samlas och återkoppla till målen. 

 

Lektion 2 - Fokus på att komma igång ordentligt med grundövningar 

Lektionen inleds med att vi först går igenom målen med arbetsområdet och hur de olika övningarna och lekarna syftar till att öva på dessa. 

Uppvärmning: Framplockning samt en snabb genomgång av grundövningarna. 

Huvudmoment: Vi börjar med en kort återkoppling till de grundövningarna från föregående lektion och fortsätter sedan med att ni i fyra olika grupper sprider ut er bland redskapen och övar. För de som har kommit långt i sin utveckling kommer svårare övningar att erbjudas. 

Avslutning: Vi avslutar med att plocka undan redskapen för att sedan samlas och återkoppla till målen. 

 

Lektion 3 - Fokus på kamratbedömning och svårare övningar

Lektionen inleds med att vi först går igenom målen med arbetsområdet och hur de olika övningarna och lekarna syftar till att öva på dessa. 

Uppvärmning: Framplockning och en kort säkerhetsgenomgång.

Huvudmoment: Vi börjar med en kort återkoppling till föregående lektion och fortsätter sedan med att visa några nya mer avancerade övningar som ni får möjlighet att öva på om ni vill i era grupper. Nu lägger vi på kamratbedömning också, där ni får möjlighet att berätta för varandra vad ni ser för styrkor och förbättringspotential (Two stars and a wish). 

Avslutning: Vi avslutar med att plocka undan redskapen för att sedan samlas och återkoppla till målen. 

 

Lektion 4 - Fokus på kamratbedömning och att nå ett eller ett par särskilt utvalda mål med lektionen

Lektionen inleds med att vi först går igenom målen med arbetsområdet och hur de olika övningarna och lekarna syftar till att öva på dessa. 

Uppvärmning: Framplockning och en kort säkerhetsgenomgång. 

Huvudmoment: Vi börjar med att snabbt återkoppla till föregående lektion och fortsätter sedan att jobba i grupperna och paren med kamratbedömning. Denna lektion får ni möjlighet att sätta upp ett eller flera mål i paret där ni tillsammans strävar efter att ni målet. Hjälp varandra att lyckas!

Avslutning: Vi avslutar med att plocka undan redskapen för att sedan samlas och återkoppla till målen. . 

 

Lektion 5 - Redskapsbana 1 - Fokus på att lyckas och ha roligt

Lektionen inleds med att vi först går igenom målen med arbetsområdet och hur de olika övningarna och lekarna syftar till att öva på dessa. 

Uppvärmning: Vi börjar med att plocka fram redskapsbana. Sedan värmer ni upp genom att röra er långsamt genom hinderbanan för att lära känna redskapen och redskapsbanans olika formationer. 

Huvudmoment: Vi börjar med att prata om vilka passager som var svåra och hur vi kan anpassa oss för att inte skada varandra. Sedan kikar vi på målen med lektionen och försöker tillsammans komma på hur vi kan öva på dessa i banan. Sen är det dags att springa, klättra och ta sig fram i banan.

Avslutning: Vi avslutar med att plocka undan redskapen för att sedan samlas och återkoppla till målen. 

 

Lektion 6 - Redskapsbana 2 - Fokus på de svårare passagerna och teknik

Lektionen inleds med att vi först går igenom målen med arbetsområdet och hur de olika övningarna och lekarna syftar till att öva på dessa. 

Uppvärmning: Vi börjar med att plocka fram redskapsbana. Sedan värmer ni upp genom att röra er långsamt genom hinderbanan för att lära känna redskapen och redskapsbanans olika formationer. 

Huvudmoment: Vi börjar med att prata om vilka passager som var svåra och hur vi kan anpassa oss för att inte skada varandra. Denna lektion är det fokus på de svårare passagerna och teknik, därför får de som vill berätta hur de gör och tänker kring passagerna och t.ex. beskriva vilken teknik de använder. Sen är det dags att springa, klättra och ta sig fram i banan.

Avslutning: Vi avslutar med att plocka undan redskapen för att sedan samlas och återkoppla till målen. Denna återkoppling blir lite längre eftersom vi då också återkopplar till hela arbetsområdet. Ett särskilt mål med denna större återkoppling är att synliggöra vilka kunskaper och förmågor som utvecklats under hela perioden.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Redskapsgymnastik - Från stationer till hinderbana
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback