Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Temavecka

Kalvegrinna förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Utifrån barnens intresse och nyfikenhet har vi tänkt att starta temaveckor på blåvingen. Vi samlar information i samtal med barnen om vad de är intresserade av och tycker om att göra för att sedan skapa 13 olika teman som kommer fortlöpa under 13 veckor.

Varför har vi valt  att ha temaveckor? Vi tycker det är viktigt att barnen får vara med och påverka verksamheten och få inflytande i innehållet. Vi anser att barns lärande blir mer meningsfullt om barnens får vara delaktiga och komma med egna åsikter. 

Hur kommer det att gå till? Alla barn kommer att få var sin vecka och den veckan kommer att ta sin utgångspunkt i det som framgick under det enskilda samtalet med barnen. Vad tycker de om att göra på fritiden? Favoritfilm? Någon förebild de har? osv. Temat kan exempels vara Pippi Långstrump om ett barn uttrycker att hen gillar Pippi. 

Vårt mål med temaveckorna? Ett av målen är att vi tillsammans ska lära oss nya saker. Ena veckan kanske temat är Pippi Långstrump, andra veckan kanske temat om insekter. Barnen kan skapa nya intressen av vad som erbjuds på temaveckorna, vi får lära oss av varandra och utbyta erfarenheter. Vårt mål är även att barnen ska känna sig delaktiga och få inflytande i verksamheten. 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter