Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Noveller 2019, känslor

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

I det här arbetsområdet så kommer du att få lyssna till, läsa och skriva egna noveller. Temat för novellerna detta år kommer att vara känslor.

Arbetssätt:

 • Vi kommer att läsa olika noveller högt för att titta på genrens typiska struktur.
 • Eleverna kommer att få läsa olika modellnoveller för att se genrens typiska struktur.
 • Genomgång av hur man bygger upp en novell.
 • Eleverna kommer att få skriva egna noveller på dator.
 • Eleverna kommer att få respons på sin text och kommer utveckla den efter responsen.

 Förmågor som tränas:

 • Kommunikativa förmågan

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • Veta hur en novell är uppbyggd och vad som är typisk för den genren.
 • Kunna skriva en egen novell.
 • Kunna utveckla sin text efter respons.

 

På vilket sätt bedöms det:

 • Vi kommer att bedöma era egna noveller utifrån novellens typiska genrestruktur.
 • Vi kommer dessutom att bedöma era noveller utifrån våra svenska skrivregler.

 

Viktiga begrepp/personer: genre, novell, textstruktur, inledning, handling, avslutning

 

Tidsplan:

Vecka 3-6: Intro av arbetsområdet. Novellarbetet inleds med att vi lyssnar på olika noveller och diskuterar vad de har gemensamt. Ni kommer även att få läsa olika modellnoveller för att se gemensamma mönster i strukturen. Vi har en gemensam genomgång om hur man bygger upp en novell. Vi börjar planera våra egna noveller. Vi skriver våra egna noveller för hand eller på dator. (Slutprodukten som lämnas in ska skrivas på dator!),

Vecka 6, Onsdagen den 6/2: SENASTE dagen att lämna in novellen för att få respons och möjlighet till att utveckla texten. 

Vecka 7, Tisdagen 12/2: Deadline! Efter svenska-lektionen SKA alla ha lämnat in sin novell på Unikum.

Vecka 7, Torsdagen 14/2: "Novelldagen" för åk 4-6. Arbetsområdet med noveller avslutas. 

 

 

Länk till klippen om hur man skriver en novell:

del 1: https://youtu.be/n65-mQQ6yXA

del 2: https://youtu.be/xZ3jsGdVn58 

 

Länk, träna skiljetecken:

https://www.elevspel.se/amnen/svenska/ratta-skiljetecken.html

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Matriser i planeringen
Noveller 2019, känsor
Uppgifter
Inlämning av Novell 2019
Recept på Novell
Bygga en karaktär + exempel på känslor

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback