Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Allt beror på atomer

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 februari 2019

Hur kommer det sig att det finns vissa ämnen? Och kan man skapa vilka ämnen som helst eller finns det begränsningar?

Innehåll

 

Start - atomer och molekyler

Arbete med kapitel 1 i boken "Kemi direkt".

- Atomen och dess beståndsdelar

- Molekyler och kemiska föreningar

- Periodiska systemet (atomnummer, grupp, period, atommassa)

Mål: Förstå och kunna förklara begreppen atom, molekyl, kemisk förening, proton, neutron, elektron, elektronskal samt känna till atomens beståndsdelar (proton, elektron, neutron). Veta att grundämnen delas in i metaller och icke-metaller. Kunna förklara begreppen atomnummer, period och grupp. 

Ämnens egenskaper och kemiska reaktioner

- Kemiska reaktioner

Mål: Veta vad en kemisk reaktion är. Förstå begreppen jon, kovalent bindning, jonbindning, reaktant, produkt, aggregationstillstånd, fast, flytande, gas, kemisk reaktion

 

 

 

Länkar till egen repetition:

Bygg atomer: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_sv.html

Balansera reaktionsformler: https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemical-equations_sv.html


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Allt beror på atomer
Uppgifter
Planering med sidangivelser
Genomgång Atomen del 1
Genomgång Kemiska reaktioner del 1
Genomgång Kemiska reaktioner del 2
Powerpoint årskurs 8