Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Bokläsning + presentation, vt -19

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 11 januari 2019

I det här projektet ska du välja en bok att läsa och därefter presentera den i en skrivuppgift.

Du kommer att få ett antal böcker presenterade för dig, och därefter väljer du en av dem att läsa. När boken är utläst, ska du presentera den i en skrivuppgift. Följande delar ska finnas med i den skriftliga presentationen:

  • sammanfattning av boken
  • tema och/eller budskap - detta kommer du att först få diskutera i mindre grupp
  • kontext - i vilket sammanhang har boken tillkommit i

Inlämning sker senast fre 15/2.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Bokläsning och presentation
Uppgifter
Skrivuppgift, roman