Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

VT-19 Religion - Kristendomen och dess tre stora inriktningar

Vasaskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Under denna period kommer du att lära dig mer om de tre stora riktningarna inom kristendomen och göra jämförelser mellan dessa. Du kommer även att få arbeta med att argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån några etiska modeller samt söka information och granska källor utifrån dess trovärdighet och relevans.

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Arbetsområdet är uppdelat i två delar:
 • den första delen består i att med hjälp av genomgångar, smågruppsarbeten, diskussioner och filmer ta reda på mer om kristendomens tre inriktningar och dess centrala tankegångar. Vi arbetar även med etiska frågeställningar utifrån olika etiska modeller. 
 • den andra delen arbetar du självständigt med en fördjupning där du kommer att få ett ämne att arbeta med som är kopplat till kristendomen. Du arbetar då framförallt självständigt. Ett separat instruktionsblad läggs ut på unikum. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
VT-19 Kristendomen
Uppgifter
Uppgift 1
Instuderingsfrågor

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback