Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Biologi år7 - kapitel 1 - Livets former

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Området handlar om vad liv är, hur organismer klassificeras samt vilka olika grupper av organismer det finns.

Undervisningen

I undervisningen kommer du till exempel att lära dig om hur man kan bestämma vad liv är, hur organismer organiseras.  

Vi kommer att använda boken och göra ett antal experiment för att söka skapa förståelse för olika sammanhang.  

När du läst avsnittet ska du kunna:

Läran om livet:

  • vad som är gemensamt för allt levande
  • att allt levande består av celler med gener
  • att organismer delas in i grupper

Djur:

  • vad som är gemensamt för alla djur
  • vad som skiljer ryggradslösa djur från ryggradsdjur och kunna ge några exempel på djurarter i de två grupperna
  • vad som skiljer växelvarma djur från jämnvarma djur
  • vad som menas med yttre befruktning och inre befruktning
  • berätta om de olika djurgrupperna och ge några exempel på vanliga arter i varje grupp

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper i en avslutande kombinerad muntlig och inlämningsuppgift, laborationer och i diskussioner i klassrummet. Det som kommer att bedömas kan ses i matrisen.

Upplägg

Ett utkast på hur, när och vad vi läser finns på Google Classroom. 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Biologi 7-9 v2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback