Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Bygg och konstruktion

Slavsta förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 11 januari 2019

Genom bygg och konstruktion ska barnen få utforska olika tekniker.

Vi har sett ett gemensamt intresse hos barnen för bygg och konstruktion, så vi har utvecklat och anpassat våra lärmiljöer.

I våra olika lärmiljöer får barnen möta blandat konstruktionsmaterial som de undersöker och utforskar. Vi ser ett samarbete mellan barnen där de tillsammans kommer på lösningar för olika skapande och inspirerar varandra.

 

Syfte

Vi vill ge barnen möjlighet att:

-få utforska olika tekniker.

-få utveckla sin förmåga till problemlösning.

-få utlopp för sin fantasi.

 

Mål

Att alla barn ska få möta olika konstruktionsmaterial och prova på olika tekniker.

 

Vårt bidrag som pedagog

Att vi är engagerade och nyfikna på barnens skapande. Att vi bidrar med material som eftertfrågas och uppmuntrar de att använda återvinningsmaterial.


Läroplanskopplingar

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter