Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Evolution

Mariaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 januari 2019

I det här avsnittet ska du få lära dig mer om hur jorden har utvecklats till det vi ser idag. Du kommer att läsa om utvecklingen allt levande har gjort på jorden från den första levande bakterien, livet i vattnet till livet på land. Vi ska också läsa om Charles Darwin och Sveriges superkändis Carl von Linné.

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

  • Förstå hur livet utvecklas hela tiden, även i dag och i morgon
  • Känna till att människan ingår i livets utveckling
  • Beskriva livets utveckling från den första urcellen till dagens levande växter och djur
  • Beskriva hur organismer har anpassat sig till olika miljöer
  • Använda specifika ämnesord och begrepp
  • kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur
  • Känna till Charles Darwin och Carl von Linné

Uppgifter och prov

Centralt innehåll

Uppgift

Redovisningsform

Tolka och granska information 

Se film på om Darwin och Linné

Skriftlig rapport  

Dokumentation av enkel undersökning med digitala verktyg

 

Sök information om Darwin och Linné från flera digitala källor, så som film, artiklar och uppslagsverk.

Dokumentation av enkel undersökning utan digitala verktyg 

Skapa en tabell där du sorterar djur efter egenskaper 

Tabell

Prov

 

Skriftligt prov

 

Tips på vidare stöd i biologi 

www.bingel.se


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback