Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02a

Matematik 2a VT191: Kapitel 1:4, 2:1 och 2:2

Vuxenutbildning KV, Karlskoga Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Kommande två veckor kommer vi att arbeta med linjära ekvationssystem, potenser och potensekvationer. Du ska kunna lösa linjära ekvationssystem både grafiskt och algebraiskt, förstå och använda dig av begreppen kvadrattal, kvadratrötter, potenser, potenslagar och potensekvationer. Du ska även ha kunskap om hur man förenklar uttryck och hur man faktoriserar. En bra hjälp är att lära sig konjugat- och kvadreringsregeln. Examination av ovanstående sker i slutet av vecka 6.

Vecka 5 

Del 11: Linjära modeller (från v 4), Grafisk lösning av ett linjärt ekvationssystem (63-65)

Del 12: Substitutionsmetoden (66-67)

Del 13: Additionsmetoden (68-69)

Del 14: Tillämpningar och problemlösning (74-76)

Del 15: Repetera

Vecka 6

Del 16: Kvadrater och kvadratrötter (94-95), Potenser (96-97)

Del 17: Potenslagar (98-100), Potensekvationer (101-103)

Del 18: Förenkla uttryck (104-106), Konjugatregeln och kvadreringsregeln (108-109)

Del 19: Faktorisering (110)

Del 20: Examination 2:  Del 11-19

 

Centralt innehåll:

  • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
  • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
  • Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
  • Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner.
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Summativ matris för gymnasieskolan i matematik
Uppgifter
Kul video om koordinater
Linjära ekvationssystem
Vecka 6