Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

2 - 3

Teknik i vardagen

Garnvindeskolan, Ale · Senast uppdaterad: 19 januari 2019

Vi lär oss mer om de enkla maskinerna hjulet, kilen, hävstången, blocket, lutande planet och skruven och var vi hittar dem. Vi provar på att bygga dem i lego. Behöver du en maskin som uträttar något just för dig? Utforska och försök att skapa något som fungerar i lego. Vilka tekniska lösningar och begrepp använder du? Vi kommer att titta närmare på lite av den teknik som finns hemma, i skolan och på lekplatsen. 

Vi ska arbeta med följande centrala innehåll:

Arbetssätt och arbetsformer

 • Vi kommer att titta på film och i läromedel.
 • Vi bygger enkla maskiner i lego.
 • Med fantasi och kreativitet skapa eget konstruktionsarbete där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Utforskar olika tekniska föremål som finns i hemmet och skolan.
 • Vi går till lekplatsen och tittar på den teknik som finns där och lär oss om jämvikt, balans och friktion.
 • Vi använder och pratar om olika begrepp inom området.
 • Vi tittar närmare på hur vi har härmat naturen i de olika lösningar som vi använder idag.

Bedömning

Vi kommer att bedöma ditt deltagande under lektionerna.

Du ska

 • ha byggt de olika enkla maskinerna i lego.
 • ha försökt att bygga någon egen mekanism.
 • känna till de olika enkla maskinerna.
 • veta vad balans, friktion och jämvikt är.
 • känna till lite av den teknik som finns omkring oss.
 • kunna berätta om någon teknisk lösning där vi har härmat naturen.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback