Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri

Akalla Grundskola F-9, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 januari 2019

Under flera tusen år har människor genom att förminska och måla av dem på väggen i en grotta eller på målarduk. I modern tid avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor. Under de senaste 200 åren har våra forskare dessutom börjat studera saker som inte är synliga för blotta ögat, t.ex. delar i celler eller elektronik. Ibland behöver man förstora delarna för att kunna se eller rita av dem. Då behöver man ha kunskap om proportioner, förstoringar och förminskningar.

Tidsplan

Under vecka 2- 8 kommer vi att jobba med geometri.

Vad ska du lära dig?

När du arbetar med detta område  får du lära dig:

 •  Om symmetriska egenskaper hos objekt
 • Använda likformighet för att lösa matematiska problem
 • Samband mellan längdskala, areaskala och volymskala
 • Genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare
 • Undersöka giltigheten i och lösa problem med Pythagoras Sats
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 Begrepp du ska kunna använda och förklara:

 symmetri                                   likformighet                               volymskala    

spegelsymmetri                          kongruens                                   topptriangel

rotationssymmetri                      längdskala                                   katet och hypotenusa

rotationsordning                         areaskala                                     Pythagoras sats

Arbetssätt

 • Arbeta med uppgifterna i matematikboken Prio i kapitel 3 geometri
 • Arbetsblad
 • Gemensamma uppgifter
 • Extra uppgifter
 • Aktiviteter
 • Diskussioner

Bedömning

 Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån du visar:

 • vid muntlig och skriftlig redovisning
 • i din förmåga att använda det matematiska språket både i tal och skrift
 • på skriftligt prov i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi jobbat med

Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback