Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Noveller

Annerstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

En riktigt bra novell bär man med sig hela livet. Kanske kommer man inte ihåg varenda detalj, men man bär med sig det oväntade - det som fick hjärtat och hjärnan att rycka till av överraskning...

Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig vad som kännetecknar en novell. Du ska läsa noveller, jämföra dem och analysera innehållet. Du ska sedan antingen bearbeta din egen novell från förra terminen eller skriva en ny. 

Bedömning sker under arbetets gång (så var aktiv under lektionerna och visa vad du tycker och tänker) och jag bedömer även din novell. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Arbetsgång för novell