Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Repetition av perfekt, uttrycka åsikter och prata om sin framtid.

Brattebergsskolan 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Under 3 veckor kommer vi att jobbar med: - repetera perfekt, - lära sig uttrycka åsikter - lära sig namn på de olika yrken på spanska - och öva på att prata om sin framtid.

 

Pedagogisk planering åk 9

 

 

 

Arbetsområden: Repetition av perfekt, uttrycka åsikter och prata om sin framtid.

 

Tid: V. 3-6

 

Syfte:

 

 • Förstå innehållet i talat språk och texter där man berättar om vad man har gjort under någon resa, semester etc. sina framtida planer och åsikter

   

  Mål:

 • Kunna beskriva något man har gjort

 • Kunna säga vad man tycker

 • Kunna beskriva sin framtid

 • Utveckla olika strategier och reflektera över vad några ungdomar i den spansktalande värden tänker om sin framtid och jämföra med sina egna planer.

   

  Arbetssätt:

   

   

 • Vi använder läromedel VALE 9
 • Till varje arbetsområde kommer ni att få en planering.

   

  Redovisning:

 

 • Du visar att du kan utrycka dig i dåtid genom att skriftligt berätta vad du har gjort under jullovet via ett vykort. Lämnas in v.4 (torsdag 24/4)

 • Framföra en dialog där du berättar om din framtid och visa att du på spanska kan uttrycka dina åsikter. (v.6) Du får förberedelsematerial till detta.

   

   

  Se bedömningsmatris.

 

Bedömningsmatris Escribir . Ett vykort

 

Bedömningen av din skriftliga förmåga utgår från följande aspekter:

 

 

 

Aspekter

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Disposition

Skriva med sammanhang

Genomför ännu inte korta skriftliga uppgifter så att sammanhanget framgår.

Genomför korta skriftliga uppgifter. En del brister i sammanhang

Skriver med visst sammanhang och röd tråd.

Skriver relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.

Innehåll

Budskap och tyglighet

fyllighet

 

Formulera sig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är tydligt framgår.

Kommunikation

Anpassning till mottagare

Språkliga strategier

Gör sig ännu inte förstådd s skrift.

Saknar ännu några enkla grundläggande strategier för att kunna skriva begripligt.

Gör sig förstådd i enkel skrift.

Använder ibland några enkla grundläggande strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. gissningar.

Anpassar ibland texten efter mottagare och sammanhang.

Använder oftast några grundläggande strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. annat ordval.

Anpassar till viss del texten efter mottagare och sammanhang.

Använder grundläggande strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. annat ordval och omformuleringar.

Språk

Ordförråd

Idiomatiska uttryck

Stavning

Grammatikflyt

variation

Skriver ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik.  Formella fel som förstör förståelsen.

Skriver med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men förstör inte förståelsen.

Skriver med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande ordval och grammatik. Formella fel förekommer, kan störa men förstör ej förståelsen.

Skriver med ett enkelt sammanhängande språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få Formella fel förekommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris Hablar om min framtid och mina åsikter.

 

 

 

Bedömningen av din muntliga förmåga utgår från följande aspekter:

 

 

 

Aspekter

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Disposition

 sammanhang

Genomför ännu inte korta muntliga uppgifter så att sammanhanget framgår

Genomför korta muntliga uppgifter. En del brister i sammanhang

Talar med visst sammanhang och röd tråd.

Talar relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.

Innehåll

Budskap går fram

 

Formulera sig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.

Formulera sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är tydligt framgår.

Kommunikation

Uttal

Flyt

Språkliga strategier

Deltar ännu inte aktivt i enkla samtal. Uttalet gör samtalet svårt att förstå. Saknar strategier för att lösa språkliga svårigheter.

Deltar i enkla samtal om vardagliga ämnen. Har ett begripligt uttal. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga svårigheter.

Medverkar i vardagliga samtal. Har ett relativt tydligt uttal. Väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga svårigheter t.ex. frågor och annat ordval.

Medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal. Har ett tydligt uttal och viss flyt i språket.

Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga svårigheter t.ex. frågor, annat ordval och omformuleringar.

Språk

Ordförråd

Idiomatiska uttryck

Grammatik

Uttrycker ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik.  Formella fel som förstör förståelsen.

Uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men förstör inte förståelsen.

Uttrycker sig med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. En del formella fel förekommer, kan störa men förstör ej förståelsen.

Uttrycker sig med ett enkelt och tydligt språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få Formella fel förekommer

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback