Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Svenska - filmrecension

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Ett svenska-arbete med tema "Tsatsiki, farsan och olivkriget".

Övergripande mål och ämnets syfte

Syftet med arbetet är att eleverna ska få diskutera likheter/skillnader mellan bok och film. De ska även träna på att skriva för hand och ge respons till en klasskompis text. Texten ska sedan genomarbetas och renskrivas på dator. Som avslutning ska eleverna på valfritt sätt (gärna digitalt) muntligt redovisa sin recension i klassen.

Arbetssätt - undervisningen

Flertalet av eleverna har läst Tsatsiki och farsan som sin läsläxa. Vi tittar sen tillsammans på filmen och diskuterar kring bestämda rubriker, exempelvis vad handlar filmen om? Var utspelar sig filmen? Vilka likheter/skillnader finns mellan bok och film?

Sedan skriver eleverna individuellt filmrecension för hand, se uppgift. När eleven skrivit färdigt byter den med en annan elev och gör "two stars and one wish". Vilket betyder att de läser varandras recension och kommer med ett tips som kan förbättra texten och ger två stjärnor för saker som kompisen gjort bra.

Efter ytterligare genomarbetning av texten renskrivs den på dator.

Eleverna kommer sedan muntligt att redovisa sin filmrecension för sina klasskamrater, exempelvis genom att göra en Powerpoint eller dylikt.

Bedömning och kunskapskrav

Vi jobbar mot kunskapskraven i ämnet svenska som ska var uppnådda i slutet av år 3.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Filmrecension

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback