Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Vikingarna åk4

Edsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden kallas för vikingatiden. Vikingarna var kända för att plundra och härja men de var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcktsresande. Det och mycket mera ska du få chansen att få veta mera om under några veckor.

Syfte:

Att du ska utveckla dina kunskaper om historiska förhållanden och om hur historia kan användas för olika syften. Du ska också få lära dig  om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar och om hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. Du ska också få lära dig hur vi fortfarande i vår tid kan kan se spår efter vikingatiden.

 

Centralt innehåll:


Kunskapskrav:

  • Du ska veta att vikingatiden var den senaste delen av järnåldern
  • Du ska känna till människornas levnadsvillkor under vikingatiden ( mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
  • Du ska känna till Birka betydelse under vikingatiden
  • Du ska känna till vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste.
  • Du ska känna till vikingarnas gudar och andra gestalter - asatron
  • Du ska känna till hur vikingarna kom i kontakt med kristendomen och hur Sverige började kristnas
  • Du ska känna till spår som finns kvar efter vikingatiden - namn, spår i naturen, runskrift m.m.
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vikingarna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter