Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 4

Att använda barnlitteratur som ett medel för att utveckla sin läsförståelse, sina skrivförmågor samt förståelse för hur en saga konstrueras.

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Vi kommer att arbeta med fransk barn litteratur för att träna på elevens hög och tyst läsning, för att utveckla läsförståelse, träna på diskussion, att uttrycka sina idéer, tankar, känslor på franska. Vi kommer även att lära oss hur en mening konstrueras, hur man använder skiljetecken (./,/?/!) för god effekt, hur en berättelse konstrueras och hur man kan använda en mall för att skapa en egen saga.

 

TEMA: Att använda barnlitteratur som ett medel för att utveckla sin läsförståelse, sina skrivförmågor samt förståelse för hur en saga konstrueras.

SYFTE: Att utveckla förmågan att…

·         Stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet,

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         använda franska som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

 

CENTRALT INNEHÅLL:

·         Lässtrategier för att förstå, tolka och återberätta innehållet av texter.

·         Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

·         Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.  Kännedom till nyckelord om boken.

·         Muntliga presentationer för olika mottagare.

·         Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

·         Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper och åsikter.

·         Modern skönlitteratur i områden där modersmålet talas.

 

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

Du kommer att lära dig…

·         Hur en mening konstrueras.

·  H    Hur en text/ berättelse konstrueras.

·         Hur man följer en enkel mal för att skapa en egen saga.

Att   Att konstruera korta meningar med stor bokstav och rätt ordföljd.

 

·         Att nämna och använda skiljetecken (./,/?/!) för god effekt.

·         Att använda fantasi som ett medel för att skapa din egen saga.

 

GENOMFÖRANDE:

Så här ska vi arbeta…

·         Titta på boken och formulera hypotes om berättelsen (vem-vad-var-när)

·         Läsa boken, dels högt och dels tyst i steg

·         Svara muntligt och ibland skriftligt på frågor om innehållet i sagan

·         Individövningar (träna på att stava-läsa högt-läsa tyst på franska-träna på de olika ljud och bokstavskombinationer på franska-träna på att   bygga meningar)

·         Nämna och använda skiljetecken (./,/?/!) för god effekt.

·         Skapa och rita

·         Titta på en mall och använda den för att planera egen saga

·         Välja och använda olika medel för att redovisa egen saga (till ex. digitala medel, affisch, minibok)

·         Redovisa muntligt (ÅK1-ÅK2) och skriftligt (ÅK3-4) din saga

 

BEDÖMNING: 

Bedömning sker kontinuerligt genom:

-          Samtal och diskussioner

-          Skapande av ord- och uttrycksglosa

-          Förmåga att presentera muntligt, eventuellt skriftligt sin saga (med rätt stavning, användning av skiljetecken och storbokstav)

-          Förmåga att stava vanliga ord.

 

DOKUMENTATION:

-          Lärarens eget material

-          Boken

-          Skapad ord-uttrycksglosa/minibok.

-          Elevens egen saga

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback