Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik år 8 Kap 4 och 6 Geometri Vt19

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Välkomna till kapitel 4 och 6 som handlar om geometri

 Undervisning/Tidsram

 

Kapitel 4 och 6

När du har arbetat med detta kapitel så är målet att du kan:

 • beräkna omkrets och area av parallellogram, triangel och cirkel
 • förklara samband mellan omkrets och area
 • beräkna skala samt göra förstoringar och förminskningar när skalan är känd
 • känna till hur omkrets och area förändras vid förstoringar och förminskningar
 •  rita och beräkna volymen av rätblock
 • välja och växla mellan olika volymenheter
 • beräkna begränsningsarean av rätblock
 • beräkna volymen av cylindrar
 • känna till sambanden mellan längdskala, areaskala och volymskala
 • beräkna vikten av ett föremål när densiteten är känd

Preliminär Veckoplanering

Det är viktigt att du försöker följa vår planering.
Om du får tid över kan du alltid fundera över uppgifterna mot slutet av område under rubriken räkna mer.

 

Grovplanering. Matematik. Vt. 2019 v.2-13 

 

v.2 Kapitel 4. Omkrets och area 

      Cirkelns omkrets a. 836 ( Film a.862 ) 

      Arean av en cirkel a.173 ( Film a.513 ) 

 

 v.3 Arean av parallellogrammer a.351 ( Film a.431 ) 

      Arean av trianglar a.518  

      Sammansatta områden a.188 

      Samband mellan omkrets och area a.589 

 

v.4 Problemlösning 4:1 a. 136 

       Tänk efter 4:1 a.448 

       Diagnos 4:1 a.344 

       Spår 1. a.579 

       Spår 2. a.421 

 

v.5 Spår 1. a.579 

      Spår 2. a.421 

  

v.6 Repetition a.151 

      Prov. 

      Skala a. 483 ( Film a.821 ) 

 

v.7 Problemlösning 4:2 a.324 

      Tänk efter 4:2 a.852  

      Diagnos 4:2 a.835 

 

v.8 Spår 1 a.110 

      Spår 2 a.326 

      Diagnos a.686 

 

v.10 Kapitel 6. Volym och Area 

        Rätblock a.911 

        Volymenheter a.552 

        Volymen av rätblock a.614 

        Begränsningsarea a.397 

 

v.11 Problemlösning 6:1 a.817 

         Tänk efter 6:1 a.332 

         Diagnos 6:1 a.888 

         Spår 1 a.246 

         Spår 2 a.718 

 

v.12 Cylinderns volym a.966 

         Längdskala, areaskala, och volymskala a.886 

         Volym och vikt a.587 

         Problemlösning 6:2 a.940 

         Tänk efter 6:2 a.775 

          Diagnos 6:2 a.457 

 

v.13  Spår 1 a.256 

          Spår 2 a.858 

          Repetition a.256 

          Något extra a.858 

          Diagnos 6 a.318 

Prov på skala och kap 6

 

Generellt

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med mattestudierna! /Matematiklärarna

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback