Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Reading and Writing

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

"Either write something worth reading or do something worth writing" (Benjamin Franklin). For the next couple of weeks you will focus on reading and writing texts of different kinds. The purpose is to improve your skills both in writing and reading, but the focus will be on reading.

Syftet med arbetsområdet

  • Genom att läsa olika typer av texter och tolka dem, ökar du din förståelse samt ditt ordförråd. Detta leder även till att du själv kan producera bättre texter till följd av ditt utökade ordförråd samt förbättrade grammatik.

Arbetets innehåll

  • Läsning av olika berättelser och texter i Good Stuff.
  • Skrivuppgifter av olika slag som utvecklar ditt skrivande.
  • Grammatikövningar för att öka din språkliga medvetenhet samt stärka ditt sätt att uttrycka dig.

 

Bedömning

Under vecka 7 skriver du en text som du lämnar in och får feedback på och 19 februari gör du en läsförståelse och en skrivuppgift som bedöms.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Engelska åk 7-9
Uppgifter
Test: Writing week 8
Writing week 7

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback